Profesjonalne audyty efektywności energetycznej dla firm
audyt efektywności energetycznej,  audyt energetyczny,  audyty energetyczne,  optymalizacja kosztów energii,  optymalizacja kosztów w firmie

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Według ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 rozróżnia się dwa rodzaje audytów – audyt efektywności energetycznej oraz audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Bardzo często oba audyty są mylone i traktowane jako ten sam typ audytu. Na początku powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie czym jest audyt efektywności energetycznej oraz czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa i jakie są między nimi różnice.

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej nie jest obowiązkowy, jest wymagany jedynie, gdy przedsiębiorstwo realizuje przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną, za które chce pozyskać białe certyfikaty, a także w ramach konkretnych programów, gdy przedsiębiorstwo chce uzyskać dofinansowanie do realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Zakres audytu energetycznego dotyczy konkretnego przedsięwzięcia mającego poprawić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa lub procesu.

Celem audytu efektywności energetycznej jest określenie oszczędności energii lub ocena uzyskanych oszczędności w przypadku audytu po realizacji przedsięwzięcia. Po przeprowadzeniu audytu przedstawia się raport, którego zawartość określają przepisy wykonawcze do ustawy o efektywności energetycznej. Audyt efektywności energetycznej może w Twojej Firmie wykonać profesjonalny audytor. 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

W przypadku audytu energetycznego jest on obowiązkowy za wyjątkiem przedsiębiorstw, które w ramach systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskowego przeprowadziły audyt energetyczny. Również zakres tego audytu  jest większy i obejmuje minimum 90% zużycia wszystkich nośników energii dla całej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, gdy w przypadku audytu efektywności energetycznej dotyczy tylko konkretnego przedsiębiorstwa. Audyt ten nie ma określonej prawem metodologii oraz wymagań odnośnie zawartości audytu, dlatego zakończony jest zawiadomieniem kierowanym do URE. Celem przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest określenie potencjalnych oszczędności energii.

Do czego potrzebujemy audytu efektywności energetycznej?

Skoro audyt efektywności energetycznej nie jest dokumentem obowiązkowym to dlaczego należy go przeprowadzić? Audyt efektywności energetycznej może służyć pozyskaniu finansowania dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, np. w formie świadectw efektywności energetycznej. Jest to niezbędny dokument, który wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetyczne, nazywanego białym certyfikatem, składamy do URE (Urząd Regulacji Energetyki). Audyt efektywności energetycznej przydatny jest także, gdy chcemy wprowadzić usprawnienia w gospodarce energetyczno-cieplnej przedsiębiorstwa niezależnie od pozyskanych funduszy. Pozwala nam na wskazanie elementów infrastruktury i procesów, których zoptymalizowanie wygeneruje wymierne oszczędności.